Стан, сучасна технологія та перспективи розвитку гравіметричного картоскладання в Україні

1
Український державний геологорозвідувальний інститут
2
Український державний геологорозвідувальний інститут
3
Інститут Геофізики Національної Академії Наук України
4
Український державний геологорозвідувальний інститут

В статті піднімаються деякі дуже важливі проблеми щодо практичного застосування геофізичних методів для отримання наукової інформації використовуючи сучасні гравіметричні карти і карти інших аномалій.