Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)

1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Охарактеризовані напрямки використання ГІС для потреб аналізу рельєфу басейнових систем. Представлені основні результати досліджень, а також проведено аналіз створеноъ моделы рельєфу басейну річки Коропець.

1.     Берлянт А.М. Геоиконика. - М.: Астрея, 1996. - 208 с.

2.     Іщук О.О., Коноваленко О.С., Ободовський О.Г. Взаємодія ГІС та проблемно-орієнтованих моделюючих комплексів в системах прогнозування та оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводками // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: Наук. зб. / Відп. ред. В.К. Хільчевський. - Київ: Ніканцентр, - 2000.- Т. 1.-С. 53-59

3.     Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. - Львів, 1997. - 439с.

4.     Природа Тернопільської області / За ред. К.І. Геренчука. - Львів: Вища шк., 1979. - 170с.

5.     Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации. - М.: Недра, 1984. -248с.

6.     Urbański J. Zrozumieć GIS. Analiza informaciji przestrzennej. - Warszawa: PWN, 1997. - 170p.

7.     Magnuszewski A. GIS w geographii fizycznej. - Warszawa: PWN, 1999. - 188p.

8.     Saczuk E.A., Gardner J.S. Modeling landslide activity using GIS in the Kulu valley, northern India //EnviroMount Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research. - Zakopane, 2002. - P.38 - 40