Застосування ГІС та цифрових методів обробки аерофотознімків для створення та оновлення кадастрових планів

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті розглянута технологія створення та оновлення кадастрових планів з використанням цифрових методів обробки аерофотознімків і ГІС. Наведено результати виконаного експерименту по застосуванню даної технології при використанні програми КАРТА 2000. Подані рекомендації по обробці цифрових зображень карт і аерофотознімків.

1.    Геоинформационная система КАРТА 2000. Руководство пользователя. Версия 6.64 Ногинск 1995-2000 г г - 209с.
2.    Геоинформашюнная система ПАНОРАМА. Создание и редактирование векторных карт. Ногинск 1999 г. - 22с.    '
3.    Дорожинський О.Л., Онисько Б.М., Романишин П.О., Чорнокінь В.Я. Створення цифрових картографічних матеріалів для інвентаризації земель з використанням аналітичних фотограмметричних приладів”. Вісник геодезії та картографії №4. Київ 1998.
4.    Новаковский Б.А. Фотограмметрия и дистанционные методы изучения Земли:    картографо-фотограмметрическое моделирование. - М.: Изд-во МГУ. 1997. - 208 ст.