До питання розв’язування задачі узгодження геометричних параметрів орієнтування референц-еліпсоїда з особливостями гравітаційного поля

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто питання використання інформації про висоту квазігеоїда на основі гравітаційної моделі EGG'97 при побудові сучасних референцних систем координат. Зазначено, що умова мінімізації поверхонь референц-еліпсоїда і квазігеоїда по висоті призводить до аналогічного ефекту і по їх нахилу.

1. Изотов А.А. Форма и размеры Земли по современным данным //Тр. ЦНИИГАиК, вып.73. - М., 1950. - 204 с. 
2. Машимов М. М. Системы координат и геофизические поля в геодезии //Геодезия и картография. 1988. - №10. - С. 8-12. 
3. Пелпинен Л.П. Новые возможности использования гравитационных данных при реализации геодезических систем координат //Геодезия и картография. -1987. - №3. - С. 10-13. 
4. Савчук С. Г. До питання про створення національної системи відліку //Вісник геодезії та картографії. - 2001. -№4. - С. 11-13. 
5. Савчук С.Г. Побудова геодезичної референцної системи координат /ІГеодезія. картографія і аерофотознімання. - 2002. - Вип.62. - с. 47-59. 
6. Савчук С.Г. Моделювання параметрів референцної системи координат для території України //Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2003. - Вип. 64. - с. 26-33. 
7. Савчук С.Г., Тартачинська З.Р. Технологія прогнозування висот європейського квазігеоїда EQG’97 на територію України для визначення оптимальнім параметрів перетворення координат //Геодезія, картографія і аерофотознімання. —2003. - Вип. 65. — с. 32-41. 
8. Тихонов А.Н., Арсенин В.ЗІ. Методы решения некорректных задач. -М.: Наука, 1974. -224 с.