Аналіз і оцінка сучасного стану ведення державного земельного кадастру населених пунктів (на прикладі Львівської обл.)

Автори:
1
Львівський національний аграрний університет

Забезпечення різноманітних потреб суб'єктів земельних відносин в населених пунктах вимагає належного правового режиму регулювання земельних відносин, особливо в період їх реформування і запровадження різних форм власності на землю. Сьогодні інтенсивно формується нормативно-правова база щодо розвитку оцінки земель земельного кадастру і власне ринку земель.

1.    Географічна енциклопедія України: в 3–х т. / ред. кол. О.М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К. : Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. – Т. 2 : З-О. – 1990. – 480 с.
2.     Ґрунти Львівської області. – Львів, 1969. – 70 с. 
3.    Земельна реформа у Львівській області / Головне управління Держкомзему у Львівській області. – Львів, 2008.
4.     Новаковский Л.Я. Экономические проблемы и использования охраны природных ресурсов / Л.Я. Новаковский. – К.: Вища шк., 1985. – 208 с. 
5.    Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Львівської області на період до 
2015 року. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – 187 с.