Можливості супутникових технологій під час побудови екомережі Харківської області

1
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Висвітлено основні критерії можливостей супутникових технологій - застосування космічних знімків і наземного базування, при побудові екомережі та вирішення питань моніторингу земель Харківської області

  1. Коваль А.М., Довжик Т.Є. Вакарчук С.Г. Застосування дистанційних досліджень і ГІС-тех­нологій в процесі пошуку нових родовищ вуглеводнів на території Харківщини // Матеріали наради “Можливості супутникових технологій і сприянні вирішення проблем Харківщини” Харків, 2009. –
    С. 69–71.
  2. Красовський Г.Я, Трофимчук О.М. Інформаційні системи тематичної обробки геоданих в завданнях моніторингу довкілля і природних ресурсів на регіональному рівні // Матер. наради “Можливості супутникових технологій і сприянні вирішення проблем Харківщини” Харків, 2009. –
     С. 65–68.
  3. Клепфер Є., Іванов В., Антонюк В., Корольов В., Оліярник Б, Савчук С., Тревого І., Макарович В. Можливості визначення відносного місцеположення з міліметровою точністю // Зб. Наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів, 2004. – С. 384–390.