Застосування методів дистанційного зондування у моніторингу навколишнього середовища

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено аналітичний огляд сучасних методів дистанційного дослідження земельних ресурсів та вказані практичні можливості використання їх в сільському господарстві. Зроблено висновки про необхідність використання космічних методів дистанційного зондування на сучасному етапі.

1. Исследование природной среды с орбитальных пилотируемых станций. – Л.: Гидроме¬теоиздат, 1972. 
2. Космическая фотосъемка и геологические исследования / Под ред. Г.Б. Гонина и С.И. Стрельникова. – Л.: Недра,1975. 
3. Frеу, Thomas H. Remote sensing with special reference to agriculture and forestry. – Washington. 
4. Land use classification with simulated satellite photography USDA. Agricultural information bulletin. – № 352, V. 11, 2002. 
5. Хлян Я. Практичні аспекти застосування космічних методів у моніторингу навколишнього сереловища // Геодезія, картографія та аерофотознімання: міжвідомчий науково-технічний збірник (Вип. 71). – Львів, 2009. – С. 78–80.