Напрями використання земель міст обласного значення

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Охарактеризував землі таких міст Львівської області, як Стрий, Самбір, Дрогобич, Червоноград, Трускавець, Моршин, Новий Розділ, Борислав. Аналізується динаміка змін міських земель різного використання.

1. Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості. – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 120 с. 
2. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста. – К.:КНУБА, 2005. – 386с. 
3. О.Мельничук, П.Черняга. Сучасні проблеми землеустрою та способи їхнього вирішення // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-2010.-С.167-170. 
4. Статистичний щорічник Львівської області за 2006 рік. Частина 2 / Н.І.Бонк, Г.М.Брегей, Я.І.Головач та ін../ за ред.. С.О.Матковського. – Львів: Головне  управління  статистики  у  Львівській  області,  2007. -342с. 
5. Довкілля Львівщини. [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.stat.lviv.ua/ukr/publ/2010/ZB242009Y10_2.pdf