Особливості впорядкування території 30-кілометрової зони спостережень атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС)

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування

Обґрунтовано поняття санітарно-захисної та зони спостереження АЕС, досліджено вплив чинників довкілля на міграцію радіонуклідів в грунтах і наведені рекомендації для благоустрою територій навколишнього середовища АЕС.

1. Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В. Особенности вертикальной миграции радионуклидов топливных и кондесационных выпадений в почвах. Радиоизотопы в экологических исследованиях / Г.Н. Бондаренко, Л.В. Кононенко. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 17–28. 
2. Прістер Б.С. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999–2002 рр.: Метод. рекомендації / Укл.: Б.С. Прістер та ін. – К.: Ярмарок, 1998. – 104 с. 
3. Георшевский В.Г. Экологические и дозовые модели при радиционных авариях / В.Г. Георшевский. – К.: Наукова думка, 1994. – 234 с. 
4. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник / Д.М. Гродзинський. – К.: Либідь, 2000.  448 с. 
5. Давидчук В.С., Грицюк Н.Р. Оцінка передумов реабілітації радіоактивно забруднених земель на ландшафтній основі // Бюл. Екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення / В.С. Давидчук, 
Н.Р. Грицюк. – 2001. – №18. – С.40–46. 
6. Дець Т.І., Бялик І.М. Міграційні процеси радіонуклідів в ґрунтах під впливом електромагнітного поля та їх вплив на організацію забруднених територій / Т.І. Дець, І.М. Бялик // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 4(40). – Рівне, 2007. 
7. Енергетична стратегія України на період до 2010 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №1 45-р. 
8. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” № 40/95-ВР від 08.02.1995. 
9. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 795-12 від 28.02.1991. 
10. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1998 році. Ч. 2. – К.: “Наукова думка”, 1999. – С. 15–23. 
11. Царенко М.К. Короткий звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2001 рік / Упор.: М.К. Царенко та ін. – К.: Аграрна наука, 2002. – С. 23, 24. 
12. Кутлахмедов Ю.О., Давидчук В.А. Перспективи реабілітації забруднених радіонуклідами територій України / Ю.О. Кутлахмедов, В.А. Давидчук // 15 років Чорнобильської катастрофи. Радіаційна безпека в Україні. Бюл. НКРЗУ. – 2001. – № 1–4. – С. 127–136. 
13. Маргулис У.Я. Атомная енергетика и радиационная безопасность / У.Я. Маргулис. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 220 с.
 14. Постановление Минэнерго СССР №150 ПС от 28.11.1979. 
15. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського виробництва у регіонах, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи на період 2005–2015 років.” 
16. Тимчасові методичні вказівки по організації території сільськогосподарських землевласників та землекористувачів, які зазнали радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Київ, 1992. 
17. http://www.cemu.kiev.ua/ua/projects/ – сайт Центру екологічного моніторингу України. 
18. http://www.energoatom.kiev.ua/ua/financial/res2010.htm - сайт НЕК “Укренерго”.