До питання надійності активних моніторингових геодезичних мереж

Надіслано: Січень 23, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Використовуючи метод математичного моделювання, виведена функція залежності надійності активних моніторингових геодезичних мереж від визначника ковариіційнної матриці (критерію D) і відсотка використаних надлишкових вимірювань.

1. Вагин В.А. Влияние соотношения точности угловых и линейных измерений на внутреннюю надежность в полигонометрических построениях / В.А. Вагин, Диб Бирути // Изв. вузов. “Геодезия и аэрофотосъемка”. – 1992. – № 2.1. – С. 8–15. 
2. Вагин В.А. Вычисление параметров внутренней надежности в полигонометрии / В.А. Вагин, Диб Бирути // Изв. вузов. “Геодезия и аэрофо¬то¬съемка”. – 1993. – № 3. – С. 9–21. 
3. Вагин В.А. Исследования по надежности полигонометрических ходов и сетей / В.А. Вагин // Изв. вузов. “Геодезия и аэрофотосъемка”. – 1990. – № 1. – С. 3–10. 
4. Вагин В.А. Оптимизация геодезических сетей по критериям точности и надежности / В.А. Вагин // Изв. вузов. “Геодезия и аэрофотосъемка”. – 1992. – № 1. – С. 25–32. 
5. Васілевський О.М. Норму¬вання показників надійності технічних засобів: навч. посібник / О.М. Васілевський, В.О. Поджа¬ренко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 129 с. 
6. Маркузе Ю.И. Основы уравнительных вычислений: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Маркузе. – М.: Недра, 1990. – 240 с. 
7. Родионова Ю.В. О повышении надёжности некоторых геодезических построений / Ю.В. Родионова, Б.Н. Дьяков // Геопрофи. – 2004. – № 4. – С. 48–50. 
8. Родионова Ю.В. О точности и надежности единой городской геодези¬ческой основы / Ю.В. Родионова // Вестн. СГГА. – 2005. – № 10. – С. 76–79. 
9. Родионова Ю.В. Оптимизация плановой геодезической сети города N по критерию геометрической надежности / Ю.В. Родионова // Вестн. СГГА. – 2006. – № 11. – С. 125–129. 
10. Родионова, Ю.В. Проектирование надежных геодезических сетей / Ю.В. Родионова, Б.Н.Дьяков // ГЕО-Сибирь-2006: сб. материалов междунар. науч. конгр., 24–28 апр. 2006 года. – Новосибирск: СГГА, 2006. – С. 62–66. 
11. Baarda W. A testing procedure for use in geodetic networks / W. Baarda // Netherlands Geodetic Commission. – 1968. – V. 2. – № 5. – P. 28–35. 
12. ПАТ “Укргідроенерго” // Співпраця із Світовим банком. – Реж. доступу: www.uge.gov.ua. – 20.01.2013.