Дослідження перенесення гравійно-галькових мас у руслі р.Стрий за даними геодезичного моніторингу

Надіслано: Грудень 27, 2012
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Національний університет "Львівська політехніка "
2
Національний університет "Львівська політехніка "

За даними геодезичних вишукувань побудовані поперечні профілі русла р. Стрий, на ділянці поблизу м Стрий. Аналіз результатів спостережень дає можливість зробити висновки про процеси переносу і акумуляції гравійних
і галькових мас в нижчих ділянках р. Стрий.

1. Волосецький Б.І, Зубач В.М. Вивчення динаміки долинно-руслових морфоутворень рік Карпатського регіону // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2008. 
2. Волосецький Б.И., Каганов Я.И. Использование морфометрических зависимостей, определяемых из геодезических наблюдений для прогноза русловых деформаций // Геодезія, картографія та аерофотознімання: Міжвід. наук.-техн. зб. Львів, 1986. – Вип. 43. – С. 10–15. 
3. Волосецкий Б.І., Каганов Я.І. Использование морфометрических зависимостей, определяемых из геодезических наблюдений для прогноза русловых деформаций // Геодезія, картографія та аерофотознімання: Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів, 1986. – Вип. 43. – С. 10–15. 
4. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: НАН України, 1997. – 439 с.  
5. Волосецький Б., Шпирналь Т., Дослідження екзогенних процесів на р. Стрий поблизу смт. Верхнє Синьовидне // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2011. 
6. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Оцінювання характерних рівнів води з урахуванням умов переміщення водних мас на річковій ділянці // Наук. зб. КНУ “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. – 2003. – № 5. – С. 72–78. 
7. Ободовський О.Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів // Наук. зб. КНУ. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. – 2001. – № 2. – С. 146–156. 
8. Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Наук. зб. КНУ “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. – 2006. – № 11. – С. 181. 
9. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500. ГКНТА – 2.04-02-98. – К., 1999. 
10. Волосецький Б.І. Геодезія у природокористуванні. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2012. – 290 с.