Класифікація цільового призначення земель енергетики

Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано класифікацію цільового призначення земель енергетики з урахуванням економічних, екологічних, правових вимог до їх використання. Представлений кодифікатор земель енергетики для відображення їх в реєстрі земельних ділянок.

1. Земельний кодекс України / Відомості Верховної Ради України  вiд 25.01.2002 р., № 3, стаття 27. 
2. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель. Наказ Держкомзему  від 23.07.2010 р., №548. 
3. Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів” станом на 09.07.2010 р. / Відомості Верховної Ради України від 07.01.2011р., № 1, стаття 1, стор. 2. 
4. Хавар Ю.С. Реєстрація земельних ділянок лісогосподарського призначення в системі державного земельного кадастру / Ю.С. Хавар // Геодезія, картографія і аерофотознімання: зб. наук. пр. – Львів. – Вип. 72. – 2009. – С. 114–121. 
5. Хавар Ю.С. Організаційно-технічне забезпечення функціонування кадастру земель лісогоспо-дарського призначення: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 24.04.05 – “Кадастр і моніторинг земель”  / Ю.С. Хавар – Львів, 2012 – 19 с. 
6. Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.24.04 – “Кадастр і моніторинг земель” / В.М. Сай. – Львів, 2009. – 20 с. 
7. Мартин М.А. Сучасна класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням / М.А. Мартин // Землеустрій і кадастр. – 2008. – № 2. – С. 12–36. 
8. Ісаченко Н.В. Екологічні та економічні засади зонування земель як передумова сталого розвитку землекористування: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.06 – “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” / Н.В. Ісаченко. – К., 2009 – 12 с. 
9. Український класифікатор форм власності на землю. Український класифікатор цільового використання землі. Український класифікатор прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітути) / Лист Держкомзему України від 24.04.1998 р., № 14-12-1-7/4205. 
10. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Наказ Держспоживстандарту від 26.11.2010 р., № 530. 
11. NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community // European Communities. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 363 s. 
12. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revision 4 // UNITED NATIONS PUBLICATION. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. – New York, 2008 – 307 s.