Моніторинг використання земельного фонду України за роки її незалежності

Надіслано: Листопад 14, 2012
Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано стан і структура земельного фонду України за період її незалежності (1994-2012 рр.). Встановлено суттєве зниження рівня використання земель, яке не відповідає вимогам сучасного землекористування. Намічено конкретні заходи щодо більш ефективного використання земельних ресурсів України.

1. Бабміндра Д. Трансформація існуючих і формування нових землекористувань на економних засадах / Д. Бабміндра, В. Слінчук // Землевпорядний вісник.– 2006.– № 1.– С. 46–48. 
2. Галушко В.П. Формування ринку землі в Ураїні В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко. – К.: Вид-во Урожай, 2006. – 277 с. 
3. Горлачук В.В. Економіка підприємства [навч. посібник] / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с. 
4. Динаміка змін земельного фонду України з 1994 до 2009 року // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 4. – С. 18–19. 
5. Добряк Д.С. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / Д.С. Добряк, Д.І. Бабміндра. – К.: Урожай, 2007. – 336 с. 
6. Закон України “Про землеустрій”// Відомості ВРУ. – 2003. – № 36. – С. 282. 
7. Закон України„Про охорону земель” // Відомості ВРУ. – 2003. – № 39. – С. 349. 
8. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”. – К., 2003. – № 995–ІV. 
9. Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [монографія] / Л.Я. Новаковсьий, М.А. Олещенко. – К.: Урожай, 2007. – 276 с. 
10. Оперативні дані Державного комітету України із земельних ресурсів. [Електронний ресурс]. – Доступний з http :/www.komitet.ua/ru/node/295/ 
11.. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель [навч. посібник]. – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 224 с. 
12 . Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання / Ю.А. Семеряк // Науковий вісник НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 70–74. 
13 Сохнич А.Я. Проблеми використання та охорони земель в умовах ринкової економіки/ А.Я. Сохнич. – Львів:Укр.технології. – 2002. – 252. 
14. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / А.М. Третяк, 
Д.І. Бабміндра. – К.: ТОВ “ЦЗРУ”, 2003. – 143 с.