Облік земельних ресурсів як передумова ефективного земельного адміністрування

Надіслано: Лютий 12, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Представлені результати дослідження основних понять і облікових категорій, застосовуваних у сфері земельних відносин в Україні та зарубіжних країнах, аналіз стану обліку земель, зокрема, земель лісового фонду України з метою формування ефективної системи використання потенціалу земель лісового фонду відповідно до положень сталого розвитку.

1.    Лісовий кодекс України [Електрон. ресурс]: в редакції закону України №3404-IV від 08 лютого 2006 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3852-12&p=129973985....
2. Земельний кодекс України [Електрон. ресурс]: від 25.10.2001 р. №2768. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=129973985...
3. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання (Практичний посібник для України) [Електрон. ресурс]: Підготовлено за Дунайсько-Карпатською Програмою (WWF-DCP) на основі Глобального практичного посібника компанії ProForest. – 2008. – 146 с. – Режим доступу: http://assets.panda.org.
4. Шарп Р. Європейська парадигма використання ресурсів дикої природи: переоцінка цінностей [Електрон. ресурс] / Р. Шарп, Т. Гардашук. – Українська асоціація Римського клубу. – Режим доступу: http://clubofrome.org.ua.
5. Бобко А. М. Храму природи – новий статут! [Електрон. ресурс] / А.М. Бобко. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/829/.
6. Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand (industrialized temperate/boreal countries) [Електрон. ресурс]: The UN-ECE/FAO Contribution to the FAO Global Forest Resources Assessment 2000. Main report. – Geneva Timber and Forest Study Papers, No. 17. – New York-Geneva, 2000. – 467 p. – Режим доступу: http://www.unece.org/timber.
7. The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests [Електрон. ресурс]: Results of Pilot Applications. – Luxembourg: European Communities, 1999. – 57 p. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
8. Про Державний земельний кадастр [Електрон. ресурс]: закон України вiд 07.07.2011 р. №3613. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17/print1329893427724227.
9. Про порядок ведення державного земельного кадастру [Електрон. ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. 
№ 15. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93-%EF&p= 1300224718675542.
10. Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів [Електрон. ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №848. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=848-2007-%EF&p=1250....
11. Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)” [Електрон. ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 05.11.1998 р. № 377. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/signal/a788202.doc.