Система збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів

2011;
: pp. 130-134
1
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
2
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України
4
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

Запропоновано збалансовані показники для діагностування корозійних дефектів на поверхні металу з урахуванням параметрів міжфазного шару.

1. Ориняк І. В. Oцінювання дефектів у трубопроводах / Механіка руйнування та міцність матеріалів: довід. посібник / І. В. Ориняк // під заг. ред. В. В. Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафто-газових трубопроводів і резервуарів / Г. М. Никифорчин, С. Г. Поляков, В. А. Черватюк та ін.; під. ред. Г. М. Никифорчина. – Львів: Сполом, 2009. – С. 357– 392.

2. Стaщук М. Розрахунок зміщення електродного потенціалу, зініційованого пружним полем, на межі еліптичного отвору із середовищем / М. Стaщук, Л. Журавчак, М. Дорош //  Проблеми корозії та проти-корозійного захисту матеріалів: в 2-х т. / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: Фізико-механічний інститут НАН України, 2010. – № 8, Т. 1. – C. 49–54.

3. Сaкара А. Математичне моделювання процесів руйнування металевих матеріалів за механічного навантаження і дії водневих і корозійних середовищ / А. Сaкара, Ю. Банахевич, І. Лохман // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2-х т. / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: Фізико-механічний інститут НАН України, 2010. – № 8, Т. 1. – C. 120–124.

4. Юзевич В. Моделювання корозійних процесів у системі «металелектроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 13. – C. 173–181.

5. Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во “СПОЛОМ”. – 2005. – 292 с.

6. Мак-Лахлан Н. Теория и приложения функций Матье / Н. Мак-Лахлан. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 476 с.

7. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия // Ред. С. А. Симанова – Санкт-Петербург: АНО НПО "Профессионал", 2004. – 838 c.

8. Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 1999. – 342 с.

9. Панасюк В. В. Основы механики разрушения / В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон. – К. : Наук. думка, 1988. – 488 с.