Дослідження ефективності віконного згладжування для покращення точності частотного аналізатора імпедансу

2012;
: pp. 3-10
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано особливості квадратурного розділення за алгоритмом одночастотного перетворення Фур’є.
Досліджено вплив застосування згладжувальних вікон на дійсну та уявну складові спектра досліджуваного сигналу. Оцінено ефективність застосування косинусних та параметричних вікон для підвищення точності квадратурного розділення в частотних аналізаторах імпедансу.

1. Хома Ю.В. Перспективи застосування прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2010. – № 665. – С. 27–33.

2. Analog Devices, 1MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer AD5933 http://www.analog.com/static/imported-files/ data_sheets /AD5933.pdf.

3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – 2-е изд. – Спб.:Питер, 2006. – 751 с.

4. Bate A. Modern impedance measurement techniques // Electronics World, December, (2002), 12–18.

5. Стадник Б., Хома Ю., Ліхновський І. Коригування динамічних похибок частотного аналізатора імпедансу // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – Вип. 71. – С. 19–24.