Енергоефективний гальваномагнітний сенсорний пристрій з високою електромагнітною завадостійкістю

2012;
: pp. 87-95
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати розроблення та дослідження параметрів енергоефективного гальваномагнітного сенсорного пристрою з високою електромагнітною завадостійкістю.  Енергоефективність забезпечується імпульсним режимом вимірювання з Wake-up механізмом циклічного переходу між короткочасними тактами вимірювання та тривалими паузами з вимкненим колом живлення сигнального перетворювача. Електромагнітна завадостійкість реалізується двотактним різницевим вимірюванням з протилежним напрямком струму холлівського сенсора в суміжних тактах.

1. Fraden J. Handbook of modern sensors: Physics, design, and applications. Springer. 2004. 580 p.

2. Schmalzel J.L., Rauth D.A. Sensors and signal conditioning // Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 2005. – Vol. 8. № 2.– PP. 48–53.

3. Fan J., Li X., Qian X. Pulse Excitation Approach for Low Power Orthogonal Fluxgate Sensor // International Magnetics Conference INTERMAG 2006. – 2006. – P.877.

4. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв / За ред. Готри З., Голяки Р. – Львів: Вид. Державного університету "Львівська політехніка", 1999. – 364 с.

5. Qiuling Tang; Liuqing Yang; Tuanfa Qin; Shuyi Zhang. Evaluation and Optimization of Battery-Energy-Aware PPM Schemes for Wireless Sensor Networks // Networking, Sensing and Control. – 2006. PP. 318 – 323.

6. Jason A. Fuemmeler, Venugopal V. Veeravalli. Energy Efficient Multi-Object Tracking in Sensor Networks. IEEE Transactions on signal processing. – 2010. Vol. 58, No. 7. PP. 3742-3750. 

7. Popovic R.S., Hall Effect Devices. Second edition. Adam Hilger, Bristol, Philadelphia and New York, 2002.

8. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля. Большакова І.А., Гладун М.Р., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Потенцкі Є., Сопільник Л.І. За ред. Готри З.Ю. – Львів: Вид. Національногоун-ту "Львівська політехніка", 2001.

9. Micro-Cap 7.0, 8.0, 9.0 Electronic Circuit Analysis Program. Reference Manual. Spectrum Software. 2001, 2005, 2008. www.spectrumsoft.com.

10. Методи моделювання та калібрування 3D-зондів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах / Большакова І.А., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А. // Електроніка та зв'язок. Тематичний випуск «Електроніка та нанотехнології». – 2011. – № 2(61). – С. 34 – 38.

11. АDuC841. MicroConverter® 12-Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU www.analog.com.