Пристрій для дистанційного вимірювання параметрів поверхонь рефлекторів антен

2015;
: pp. 122-126
1
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
2
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
3
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Запропоновано схему приладу та оптичної системи для дистанційного вимірювання координат поверхні рефлектора за принципом суміщення світлових марок від монохромних джгутів. Наведено формули для обчислення координат точок сканованої поверхні за значеннями параметрів приладу. Подано оцінки точності значень вимірюваних величин.