Реалізація міткового перетворювача витрати газу в складі інформаційно-вимірювального каналу еталонної дзвонової установки “Темпо-3”

2017;
: pp. 65-73
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Запропоновано реалізацію інформаційно-вимірювального каналу контролю порога чутливості на основі первинного перетворювача міткового типу. Подано результати експериментів, які свідчать про перспективність подальшого дослідження первинних перетворювачів на основі розробленого методу. Показано, що запропонований інформаційно-вимірювальний канал може використовуватися як самостійно, так і в складі автоматизованих систем контролю. Розроблено блок-схеми перетворення інформаційно-вимірювальних сигналів на величину поточної витрати каналу у складі перевіряльної установки.

1. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества веществ: справочник: Кн. 2 / под общ. ред. Е. А. Шорникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2004. – 412 с.

2. Пістун Є. П., Лесовой Л. В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: Видавництво ЗАТ “Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв”, 2006. – 576 с.

3. Патент на винахід № 97780 “Спосіб вимірювання витрати за переміщенням сферичної мітки вимірюваним середовищем” / Мельничук С. І., Мазурик І. З., Яковин С. В.

4. Цюцюра В. Д. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – К.: Знання-Прес, 2003. – 180с. – (Вища освіта XXI століття).

5. WM-034B Datasheet(PDF) 1 Page – Panasonic Semiconductor. Електронний ресурс. Режим доступу: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106212/PANASONIC/WM-034B....

6. ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування “Руководства по выражению неопределенности измерений” (РМГ 43:2001, IDT).

7. Мельничук С. І. Використання гауссового інтеграла помилок при оцінюванні метрологічних характеристик перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем / С. І. Мельничук, І. З. Мануляк / Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 5 (137). – С. 112–119.