Вдосконалення двопровідних терморезистивних перетворювачів з комутаційним інвертуванням зразкових струмів

2017;
: pp. 42-47
Автори:
1
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Вдосконалено метод компенсації впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах на основі комутаційного інвертування зразкового вимірювального струму. Для збільшення швидкодії та зменшення впливу перехідних комутаційних процесів застосовано аналогові запам’ятовувальні пристрої на входах ліній зв’язку. Розроблено структурну і принципову схеми терморезистивного перетворювача. Проаналізовано залежності коефіцієнта послаблення впливу опорів ліній зв’язку від похибки зразкових струмів. Коефіцієнт послаблення впливу опорів ліній зв’язку за відносної похибки зразкових струмів 0,01 становить 34 дБ і збільшується зі зменшенням відносної похибки. У разі вибору транзисторів комутатора і джерел зразкових струмів з метрологічними характеристиками, які забезпечують необхідну точність вимірювання температури, вплив зміни опору ліній зв’язку в діапазоні 0...30 Ом повністю компенсується. Встановлено, що похибка нелінійності функції перетворення в діапазоні 0…200 °С не перевищує 0,1 °С.

1. Darrell H. Evaluating Thin Film RTD Stability / Hyde Darrell // Sensors. – 1997. – P. 79.

2. Svelto C. Compact and accurate digital thermometer based on Anderson’s loop and Pt-100 sensor / C. Svelto, G. Galzerano, E. Bava // Measurement. – 2001. – Vol. 29 – 287–292.

3. Бойко О. Аналогова лінеаризація характеристик терморезистивного перетворювача формуванням компенсаційного струму / О. Бойко // Технічні вісті. – 2016. – № 1(43), 2(44). – С. 43–45.

4. Pradhan S. An improved lead compensation technique for three – wire resistance temperature detectors / S. Pradhan, S. Sen // IEEE Trans. Instrum. Meas. – 1999 – Vol. 48. – P. 903–905.

5. Sen S. K. An improved lead wire compensation technique for conventional four wire resistance temperature detectors (RTDs) / S. K. Sen, T. K. Pan, P. Ghosal // Measurement. – 2011. – Vol. 44 – P. 8 42–846.

6. Hotra O. Temperature measuring device based on thin film thermoresistors / O. Hotra, O.Boyko // Prace Instytutu Elektrotechniki / Proceedings of Electrotechnical Institute – 2012. – Nr. 260. – S. 207–218.

7. Maiti T.K. A Novel Lead-Wire-Resistance CompensationTechnique Using Two-Wire Resistance Temperature Detector / T.K. Maiti // IEEE Sensors Journal. – 2006. – Vol. 6, No. 6. – P. 1454–1458.

8. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук [та ін.] за ред.Є. С. Поліщука. – Львів: Бескид-Біт, 2003. – 544 с.

9. Бойко О. В. Компенсація впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах / О. В. Бойко, Р. О. Матвіїв, О. П. Чабан // Методи та прилади контролю якості. – 2015. – № 1 (34). – С. 83–89.