Випуск 8, Номер 3, 2014

У цьому випуску

(18 статті)
Taras Chaban, Olena Klenina, Iryna Drapak, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Volodymyr Novikov
Volodymyr Donchak, Ruslan Yuryev, Khrystyna Harhay and Stanislav Voronov