Для рецензентів

Наш журнал використовує «двосторонньо сліпе» рецензування, тобто ані рецензенту не повідомляється прізвище автора, ані автор не знає прізвища рецензента. Такий принцип сприяє дотриманню високих стандартів як авторами, так і рецензентами. Він запобігає поширенню невідповідних висновків, необґрунтованих заяв, недопустимих інтерпретацій та суб’єктивних поглядів. Рецензування надає можливість автору покращити якість та ясність його викладок.

Рецензент приділяє особливу увагу таким питанням:

  • cтаранне цитування попередників, які внесли вклад у розв’язання проблеми;
  • наявність зрозумілого і стислого резюме (500-600 знаків), яке може відбивати структуру статті;
  • чіткий виклад вкладу автора.

Середня тривалість між подачею статті та отриманням автором попереднього рішення – 4 тижні.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Середня тривалість між подачею статті та онлайн публікацією – 12 тижнів.

Відсоток прийнятих статей – 76 %