Енергетика та системи керування

У журналі «Енергетика та системи керування» публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.

Науковий журнал «Енергетика та системи керування» рекомендований Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 11 від 24.03.2015 р., та включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р. Журнал зареєстрований в базі даних CrossRef та індексується у наукометричній базі даних ICI Journals Master List (ICV 2017: 75.69).

Редакційна колегія журналу «Енергетика та системи керування» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування та перевірку на плагіат.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік.

Мова видання – англійська.