Інструкція для авторів

Оформлення рукописів статей

Рукописи статей готувати англійською мовою згідно вимог, наведених у шаблоні. Структура статті: назва, автори, організація, анотація, ключові слова, основний текст (включаючи рисунки та таблиці), подяка (за потреби), посилання, додатки (за потреби).

Стаття повинна складатися з таких частин:

  • визначення наукової проблеми, що вибрана для дослідження;
  • аналіз останніх публікацій та досліджень, пов’язаних із цією проблемою;
  • формулювання мети статті;
  • представлення та обговорення результатів дослідження;
  • висновки.

У кінці англомовної статті подати таку інформацію українською мовою: назва, автори, організація, анотація, ключові слова.

Застосовуйте англомовний шаблон для підготування статті. Для кращого розуміння вимог до форматування статті, можна ознайомитися зі шаблоном статті українською мовою.

Подання статей

Після оформлення статті згідно вимог шаблону, автор-кореспондент надсилає її на електронну скриньку: jeecs@lpnu.ua.

Рецензування статей

Редакційна колегія журналу «Енергетика та системи керування» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування та перевірку на плагіат.

При поданні статті автор-кореспондент також надає інформацію про двох рецензентів. Інформація повинна включати: прізвище, ім’я, по-батькові; вчене звання; науковий ступінь; посада; назва організації та підрозділу, де працює рецензент; електронна адреса. Редакція журналу надішле рецензентам статтю на рецензування. Після отримання позитивних рецензій на статтю, вона буде прийнята для опублікування у науковому журналі “Енергетика та системи керування”.

Для авторів з України необхідно буде також подати протокол експертизи наукової статті. За побажанням автора, редакція може надати приклад оформлення протоколу експертизи.