Фізичне моделювання енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб

2019;
: c. 15 – 22
https://doi.org/10.23939/jeecs2019.01.015
Надіслано: Березень 22, 2019
Переглянуто: Квітень 03, 2019
Прийнято: Травень 23, 2019
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Показано варіант схеми першого ступеня трансформації системи живлення власних потреб енергоблоку (ЕБ). Електропостачання приймачів власних потреб здійснюється від генератора через робочий та додатковий робочий трансформатори власних потреб (ДРТВП). Спосіб увімкнення ДРТВП забезпечує його роботу в режимі джерела заданого навантаженням ЕБ струму. Проведено експерименти на статичній фізичній моделі фрагмента схеми системи живлення власних потреб з ДРТВП. Підтверджено, що її природні властивості, на відміну від традиційних схем, забезпечують під час нормальних режимів, режимів зовнішніх коротких замикань рівень напруги на шинах власних потреб, достатній для надійної роботи їх електроприймачів. Доведено можливість ефективного проведення досліджень з застосуванням відповідних математичних і цифрових моделей, підтверджено високу адекватність одержуваних результатів.

 1. PatentNo. 39640A.Electricity auxiliary supply system of the power plant power unit / Lysiak H. M., Malinovskyy A. A., Nykonets L. O., - Bulletin No 5. – 2001.(in Ukrainian)
 2. Lysiak H. M., Malinovsky A. A., Pastukh O. R. The method of selecting the main parameters of the scheme of increased reliability of block power plants from the conditions for maintaining the desired voltage level on the buses of own needs during external three-phase short circuits // Technical electrodynamics. -2000 No. 4 – P. 51-55. (in Ukrainian)
 3. Lysiak H. M., Pastukh O.Operating States and Characteristics of Power Plant Unit Comprising Additional Operating Auxiliaries Transformer. //Proceedings of Vinnytsia Polytechnic Institute. – 2016. No. 2 (125). – p. 116-121. (in Ukrainian)
 4. Lysiak H.M., Pastukh O.R., Ravlyk O.M. Transient processes during external short circuits of a power unit with an additional working transformer of own needs // Proceedings of Lviv Polytechnic National University – Lviv. 2010.– No. 671.– p. 51-57. (in Ukrainian)
 5. Lysiak H. M., Pastukh O.R., Ravlyk O.M. External short circuit modes of the unit with an additional working transformer of own needs // Proceedings of Lviv Polytechnic National University– 2009.– No. 654.–p. 125-132. (in Ukrainian)
 6. Lysiak H. M., Pastukh O. R. Estimation of voltage levels during the established modes of power units with an additional working transformer for own needs // Proceedings of Lviv Polytechnic National University “Electric power and electromechanical systems”. 2008. No. 615. p. 58-64. (in Ukrainian)
 7. Lysiak H. m.,Pastukh O.R. Estimation of the voltage level  range of change on auxiliary busbars on power units increased reliability circuit schemes in external three-phase short circuits// Proceedings of Lviv Polytechnic National University “Electric power and electromechanical systems”. – Lviv. No. 435. – 2001. – p. 77-84. (in Ukrainian)
 8. Lysiak H. m., Pastukh O.R., Skrypnyk O.I., Konoval v. s. Computer simulation of established modes of power generators with an additional working transformer of own needs// Proceedings of Lviv Polytechnic National University.– 2003.– No. 487.– p. 81-88. (in Ukrainian)
 9. O. Skrypnyk. DAKAR - computing complex of the analysis of modes and processes of electric power systems // Technical electrodynamics. 1998. - Special issue – p. 56-61. (in Ukrainian)
 10.  Ravlyk A. Digital complex for modeling of transient processes in electric circuits / A. Ravlyk, T. Grechyn. // Mathematical Methods in Electric Power Engineering: III Symposium.– Zakopane. Poland.– 1993.– p. 17-20.
 11.  Burshtynsky M. V., Hay M. V. Devices of protection and control in low-voltage electrical installations: course book / M. V. Burshtynsky, M. V. Hay - 3rd edition supplemented and redone - Lviv Polytechnic National University. 2011 - p. 308. (in Ukrainian)
 12. Guk Y. B., Kobzhuv V. M., Chernovetz A. K. Installation, design and operation of power supply schemes for own needs of nuclear power plants. - Moscow: Energoatomizdat.1991- p. 296. (in Russian)
H. Lysiak, O. Pastukh, B. Kharchyshyn. Physical modeling of power unit in power plant with an auxiliary transformer. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 1, pp. 15 – 22. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.01.015