До питання відновлення потенціалу та його похідних на границі області, яка включає джерела

2013;
: pp. 133 - 135
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.133
Надіслано: Липень 31, 2013
Автори:
1
Технiчний центр НАН України

В даній роботі досліджена двоїста природа потенціалу сили тяжіння. Доведено, що інтегральні представлення потенціалу сили тяжіння є дзеркальним відображенням тих самих представлень для класу гармонічних функцій. Отримано інтегральні рівняння, котрі дозволяють відновлювати потенціал і його похідні на границі області, що включає джерела, як частковий випадок. Такий підхід дозволяє локалізувати вертикально і субвертикально розташовані густинні неоднорідності, кількісно харак­теризувати горизонтальношарувате середовище тим самим уточнюючи первинну геологічну модель середовища для вирішення оберненої задачі граві- та магніторозвідки.

  1. Черный А.В., Гольцев В.С. О восстановлении производных гармонических функций, описывающих гравитационные и магнитные аномалии, по приближенно заданным их значениям в регулярной сети точек вещественной оси. Часть I-II III // Геофиз. журн. –1979. – №2. – С. 48-56; 1980. – № 2. – С.38-47; 1982.– № 6. – С. 73-96; 1985. – № 3. – С. 30-39; 1985. – № 4. – С. 80-91.
  2. Гольцев В.С., Корчагин И.Н., Шумик С.В. Исследование производных логарифмического потенциала для области, включающей источники // «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики». – Київ. – 2005. – Всеукраїнська асоціація геоінформатики. Центр менедж­менту і маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – С. 104-116.