Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини

2013;
: pp. 376 - 378
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.376
Надіслано: Липень 31, 2013
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Проведено аналіз результатів промислово-геофізичних досліджень і даних літолого-петрофі­зичного вивчення керна. Розроблено комплекс петрофізичних і геофізичних показників порід літологічних пасток нижньокам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Зроблено висновок, що найкращі колекторські властивості притаманні русловим і баровим піщаним тілам, які представлені різнозернистими кварцовими пісковиками з карбонатно-глинистим і кварцово-глинисто-карбонатним цементом.

  1. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Нефтегазоносность / Кабышев Б.П., Шпак П.Ф., Билык О.Д. и др. – К.: Наук. думка, 1989. – 204 с.
  2. О фациальной природе песчаных тел верхневизейских отложений ДДв / Рослый И.С., Кабы­шев Б.П., Серов А.И. и др. // Геолог. ж. – № 04. – 1989. – С. 9-19.