Про зв'язок сейсмічної активності з особливостями будови земної кори і верхньої мантії і швидкістю обертання землі (на прикладі Гармського прогностичного полігону)

2013;
: pp. 87 - 89
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.087
Надіслано: Червень 26, 2013
1
Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта Російської академії наук

Проведено спільний аналіз варіацій сейсмічності і швидкості обертання Землі за 1895-2010 рр. При цьому використані дані про блокову будову Гармського району на основі аналізу просторових варіа­цій поля поглинання, отриманих методом короткоперіодної коди. Виявлені свідчення на користь існуван­ня певного зв'язку між масштабом землетрусу і рівнем середньорічної швидкості обертання Землі. В одному і тому ж місці більш сильні землетруси відбуваються при більш високих швидкостях обертання Землі. Істотне значення при цьому має також ступінь консолідації блоків у вогнищевій зоні.

  1. Аптикаева О.И., Копничев Ю.Ф. Детальное картирование литосферы и астеносферы Гармского района по поглощению поперечных волн // Вулканнология и сейсмология. – 1992. – № 5/6. – С.101-118.
  2. Аптикаева О.И. Вариации блоковой структуры и сейсмичности Гармского района на фоне не­равномерности вращения Земли // Вопросы ин­женерной сейсмологии. – 2012а. – № 4. – С.55-65.
  3. Аптикаева О.И. Особенности поля поглощения в оча­говых зонах сильных землетрясений Гармского района // Физика Земли. – 2012б. – № 5. – С. 26-36
  4. Любушин А.А. Иерархическая модель сейсмического процесса // Физика Земли. – 1987. –№ 11. – С.43-51
  5. Никонов А.А., Попова Е.В. Гармское землетрясе­ние 1941 г.: макросейсмика, поверхностные нарушения, очаг // Вопр. Инж. Сейсмол. – 1983. – Вып.24. – С. 111-129.
  6. Никонов А.А., Шебалина Т.Ю. Новый способ опреде­ления возраста сейсмодислокаций (на примере эпицентральной зоны Хаитского землетрясения 1949 г.) // Докл. АН СССР. – 1978. – Т.242. – № 4. – С. 808-811