Редакційна колегія

Головний редактор:

Желих Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національний університет «Львівська політехніка».

Заступник головного редактора:

Соболь Христина Степанівна, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту будівництва та інженерії довкілля, декан повної вищої освіти, Національний університет «Львівська політехніка».

Відповідальний секретар:

Миронюк Христина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, Національний університет «Львівська політехніка».

Члени редакційної колегії:

 1. д-р техн. наук, проф. Бліхарський Зіновій Ярославович (Zinoviy Blikharskyy),
 2. д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович (Myroslav Sanytskyi),
 3. д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович (Yevhen Kharchenko),
 4. д-р техн. наук, проф. Солодкий Сергій Йосифович (Serhii Solodkyi),
 5. д-р техн. наук, доц. Возняк Орест Тарасович (Orest Voznyak),
 6. канд. фіз.-мат. наук, доц. Стасюк Богдан Мирославович (Bohdan Stasyuk),
 7. канд. техн. наук Віра Володимир Володимирович (Volodymyr Vira),
 8. проф. Яцек Селейдак (Польща) (Jacek Selejdak),
 9. проф. Мацей Майор (Польща) (Maciej Major),
 10. проф. Малгожата Улевич (Польща) (Malgorzata Ulewicz),
 11. проф. Душан Катунський (Словаччина) (Dušan Katunský),
 12. проф. Надежда Стевулова (Словаччина) (Nadežda Števulová),
 13. доц. Петер Капало (Словаччина) (Peter Kapalo),
 14. доц. Зузана Вранайова (Словаччина) (Zuzana Vranayová),
 15.  доц. Тодор Дончев (Великобританія) (Todor Donchev),
 16. д.т.н., проф. Маошен Чжень (Китай) (Maosheng Zheng),
 17. д.т.н., проф. Тур В.В. (Білорусь) (Victar Tur).