AES

Розроблення мережевого чата з елементами захисту повідомлень

Розроблено  мережевий  чат  для  обміну  повідомленнями.  Для  приховування  обміну інформації між окремими користувачами використано алгоритм шифрування AES.

Архітектура вендінгового автомату

Розглянуто архітектуру та алгоритми роботи вендінгового автомату. Надано критерії вибору мікроконтролера для реалізації торгових автоматів. Проаналізовано апаратні інтерфейси, які використовуються у вендінгових технологіях. Розглянуто переваги реалізації алгоритмів AES та CRC на базі апаратних прискорювачів.

Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES

Під час проведення досліджень створено дві програмні реалізації криптографіч- ного алгоритму AES із засобами візуалізації, повноцінною реалізацією алгоритмів шифрування та дешифрування за стандартом AES, засобами протоколювання раундових перетворень шифру з можливостями подальшого детального ознайомлення із проміжними результатами. Також було використано можливості інтерфейсу програмування додатків для генерування ключів.