anolyte.

Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів

Досліджено вплив католіту, аноліту та нутрієнту Quickferm Nutri 1200 на
ферментативну активність спиртових дріжджів Deltafеrm AL-18. Показано, що католіт,
аноліт та нутрієнт підвищують біосинтетичну та ферментативну активність досліджу-
ваних дріжджів. Генерування дріжджів з додаванням електрохімічно активованої води
підвищує питому швидкість розмноження на 25–49%, що дозволяє скоротити тривалість
культивування на 6 год. Встановлено, що використання нутрієнта Quickferm Nutri 1200