Берґсон

Істина й концепт, або про те, що є концептом у філософії Анрі Берґсона, а що ним не є. Післямова до українського перекладу листа Анрі Берґсона до Рихарда Кронера.

Лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера написаний у листопаді 1910 року. Перекладений українською мовою вперше. У листі Берґсон проливає яскраве світло на крихітні й зазвичай непомітні, але вельми важливі деталі, свого вчення про істину та концепти, зокрема концептотворення.

Лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера (кінець листопада 1910 року)

Вперше перекладено лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера, в якому французький філософ розкриває суть концептотворення.

Чи є концепт "життєве поривання" (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона?

Еволюційна концепція Анрі Берґсона асоціюється здебільшого з поняттям élan vital (життєве поривання). Однак за Берґсоном одна із головних функцій філософії повинна полягати у творенні концептів. Світ є надзвичайно розмаїтим, і якщо філософія прагне осягнути це розмаїття, вона повинна створити релевантну мережу концептів. В еволюційній частині філософії Берґсона це втілено чи не наймасштабніше. Втім, сучасні історико-філософські дослідження цей масштаб не відтворюють.