е-туризм

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях зі складною просторовою організацією

Розглянуто методи навігації користувача в просторово складно організованих приміщеннях, якими є замки, музеї, галереї тощо. Мета статті — розроблення алгоритму позиціонування користувача системою «Мобільний інформаційний асистент туриста» (МІАТ) у середині просторово складноорганізованих приміщень. В результаті проведеного дослідження розроблено алгоритм позиціонування користувача в просторі системою МІАТ на основі технології Wi-Fi.

Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень

Стаття подана у формі аналітичного огляду новітніх інформаційних технологій в сфері туризму. Автори подають характеристику найвагоміших досліджень, які проводять у провідних лабораторіях з проблематики електронного туризму провідні спеціалісти галузі. Проведено аналіз результативності досліджень та виявлено низку актуальних завдань у сфері інформаційних технологій, зорієнтованих на галузь туризму, які потребують виконання.