електростанція

Фізичне моделювання енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб

Показано варіант схеми першого ступеня трансформації системи живлення власних потреб енергоблоку (ЕБ). Електропостачання приймачів власних потреб здійснюється від генератора через робочий та додатковий робочий трансформатори власних потреб (ДРТВП). Спосіб увімкнення ДРТВП забезпечує його роботу в режимі джерела заданого навантаженням ЕБ струму. Проведено експерименти на статичній фізичній моделі фрагмента схеми системи живлення власних потреб з ДРТВП.