газорідинна суміш

Аналіз умов фазової рівноваги і впливу об‘єднаного тепломасообміну на ефективність процесу розділення в інерційно-фільтруючому сепараторі

Розглянуто основні термодинамічні параметри, які мають найбільший вплив на ефективність протікання процесів розділення газорідинних сумішей, а також на фазову рівновагу таких систем. Дана загальна характеристика процесів сепарації з урахуванням фазового рівноваги. Проаналізовано основні підходи до розрахунку фазового рівноваги і об‘єднаного теплообміну. Виявлено можливі шляхи удосконалення та розвитку газосепараційної техніки.