гравітаційне поле

Структура гравітаційного поля Східної Європи і деякі питання регіональної геодинаміки

На підставі досліджень, виконаних раніше [2, 3, 5], а також завдань, що вирішуються регіональної геодинаміки [4], пропонуємо комбінований метод вивчення останньої - метод обробки накопиченої інформації про фізичних полях конкретних регіонів досліджуваних процесів.

Аналіз впливу еліпсоїдальності фігури землі на її внутрішню структуру на прикладі моделі PREM

Для існуючих одновимірних розподілів мас для еліпсоїдальної планети не розроблені методи обчис­лення її гравітаційного потенціалу V та гравітаційної енергії Е, тому є актуальним отримання формул для одночасного знаходження густини розподілу мас, потенціалу та енергії для еліпсоїдального тіла.

До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем

Мета. Метою досліджень є встановлення взаємозв’язку між силами напружень у земній корі і силами, які діють у навколоземному космічному просторі та землетрусами в надрах Землі, і на цій основі виявлення можливостей короткочасного прогнозу землетрусів. Методика. Нагромадження статистичної інформації по бальності землетрусів, їх локалізації і часу прояву, а також інформації про місцерозташування Місяця і Сонця (власні спостереження, дані з літератури та інтернет-сайтів). Аналіз отриманих даних та їх зіставлення.

Розклад гравітаційного поля тривісної еліпсоїдальної планети з використанням одного класу неортогональних гармонійних функцій

Розглянуто уявлення потенціалу тривісного еліпсоїда за допомогою рядів, що сходяться, Коефіцієнти яких визначаються через інтегральні характеристики функції розподілу щільності планети. Цей підхід дає можливість в комплексі вивчати розподіл мас планети, її фігуру і зовнішнє гравітаційне поле.

Модель гравітаційного поля Місяця, одержана за аномаліями у вільному повітрі

Розглянуто спосіб обчислення моделі селенопотенціала за даними аномалій у вільному повітрі.

Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії

Мета. Мета роботи – розробити методику розв’язування основного завдання геодезії на акваторіях шляхом використання даних супутникової альтиметрії, а саме - визначити стаціонарну топографію Світового океану відносно геоїда. Метод супутникової альтиметрії як порівняно новий підхід високоточного супутникового знімання ­ забезпечує різні галузі наук про Землю найповнішою інформацією про стан океану та його зміни в часі, яку використовують, зокрема в наукових дослідженнях геодезії, океанографії та кліматології.

Основні співвідношення для визначення гармонічних коефіцієнтів розкладу гравітаційного потенціалу Землі за даними супутника GOCE

Останні досягнення науки в сфері фізичної геодезії є проектом Європейського космічного агентства - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометра. Гравітаційне поле Землі зручно представити як ряд сферичних гармонійних функцій, тобто для моделювання гравітаційного поля існує кінцеве число параметрів - так званий коефіцієнт Cnm Snm. Аналізуються основні співвідношення для визначення цих коефіцієнтів.