інформаційна система

Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу

Розглянуто завдання створення інформаційної системи формування програми занять із бодібілдингу. Визначено ряд функцій, які повинна виконувати система. Розглянуто функціональну модель та модель даних системи.
 

Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.
 

Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів

Розглядається задача створення інформаційної системи для проведення тендерів великих проектів. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. З урахуванням поставлених задач формуються вимоги до інтерфейсу та функціональності. У статті запропоновано модель дерева прийняття рішень, згідно з яким система надаватиме поради. Значну увагу приділено опису інформаційної моделі загалом та потокам даних.

Інтегровані лексикографічні системи та методи їх побудови

Розглянуто основні аспекти побудови інтегрованих лексикографічних систем, описано особливості інтеграції на концептуальному, внутрішньому, зовнішньому рівнях лексикографічних систем та запропоновано послідовність кроків, які можна використовувати для реалізації цього процесу.

Інтелектуальна система “мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості

Подано загальний опис та формулювання мети, змісту, функціональних та технологічних особливостей програмно-алгоритмічного комплексу, який реалізує концепт інтелектуальної системи “Мобільний інформаційний асистент туриста”, який розробляють науковці Національного університету “Львівська політехніка”. В роботі наведено та проаналізовано основні проблемні ситуації, які виникають у процесі створення інтелектуальної інформаційної системи такого класу та методи і способи їх подолання.

Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів

Розглянуто діяльність користувача щодо пошуку інфораційно-значущих об’єктів розв’язання поставленої перед ним задачі. Для формалізації цієї діяльності використано апарат теорії множин. Наведено математичні моделі формулювання запиту, аналізу документів у видачі та відбір інформаційних об’єктів для розв’язання поставленої перед користувачем задачі. Крім того, розроблено моделі в аспекті інтелектуальної діяльності користувача та когнітивних процесів. Наведено результати експериментальних досліджень з такими пошуковими системами, як Google, Yandex, МЕТА, Rambler, Yahoo.

Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи

Розглянуто моделі та методи, використання яких дає змогу розв’язати задачу синтезу опису архітектури інформаційної системи. Розроблено метод синтезу варіантів опису архітектури інформаційної системи. Запропоновано теоретико-ігрову модель синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи. Розглянуто особливості використання синтезованого опису для визначення проектних обмежень.

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.

Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction

Запропонована структурна модель інформаційної інтеграції даних про елементи інтерфейсу користувача програмного забезпечення (різних графічних представлень, властивостей та параметрів, та їх мультиреалізації програмними кодами різними мовами тощо) із структурними модулями засобів фіксування на накопичення даних про інтерактивні взаємодій користувачів з інтерфейсом.

Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства.