інформаційні технології в галузі туризму

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях зі складною просторовою організацією

Розглянуто методи навігації користувача в просторово складно організованих приміщеннях, якими є замки, музеї, галереї тощо. Мета статті — розроблення алгоритму позиціонування користувача системою «Мобільний інформаційний асистент туриста» (МІАТ) у середині просторово складноорганізованих приміщень. В результаті проведеного дослідження розроблено алгоритм позиціонування користувача в просторі системою МІАТ на основі технології Wi-Fi.