каталітична коолігомеризація

Коолігомеризація ароматично-терпенових вуглеводнів у присутності каталізаторів різної природи

Cooligomerization of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid products and terpenic hydrocarbons of turpentine has been studied using catalysts of different nature. Physical-chemical properties of the aromatic-terpenic resins obtained with these catalysts have been compared.

Вивчення закономірностей каталітичної коолігомеризації ароматичних та терпенових вуглеводнів

Встановлено основні закономірності перебігу катіонної коолімеризації ароматичних вуглеводнів, які містяться у фракції С9, що одержується піролізом дизельного палива, та терпенових вуглеводнів скипидару. Запропонований новий ефективний каталізатор процесу – гомогенний комплекс хлориду алюмінію з етилацетатом в органічному розчиннику (ксилолі).