каталітичне гідрування

Синтез і антитромбоцитарна дія деяких похідних p-кумарової кислоти

Синтезовано нові похідні р-кумарової кислоти за участю реакцій алкілування, основного гідролізу, каталітичного гідрування та естерифікації Фішера. Всі реакції, за винятком каталітичного гідрування, проводились за допомогою мікрохвильового опромінення побутової мікрохвильової печі. За результатми аналізів на тромбоцити, враховуючи час згортання крові, показано, що р-кумарова кислота та її похідні мають антитромбоцитарну активність, яка пов'язана з ліпофільною природою сполук та їх спорідненістю з вибраною цільовою молекулою, тобто ферментом COX-1 (PDB ID 1CQE).