коолігомер

Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції с9 з використанням персульфату калію

 The synthesis of cooligomers by cooligomerization in the emulsion of hydrocarbon C9 fraction of liquid pyrolysis products is described. The major features of the cooligomerization of a mixture of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been investigated and optimum process conditions have been selected. Одержано коолігомери за допомогою коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9. 

Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с9, ініційована пероксидом бензоїлу

The process of suspension cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of liquid pyrolysis products has been investigated. The basic regularities of the process have been identified, the optimal conditions of the cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been selected. Досліджено процес суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності процесу, вибрано оптимальні умови проведення коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9 в різних дисперсійних середовищах

The investigated influence  of surface tension on the process of emulsion cooligomerization. The synthesis of cooligomers by emulsion cooligomerization of hydrocarbon fraction C9 of liquid products of pyrolysis. The major features of the cooligomerization process of  mixture of unsaturated hydrocarbons of fraction C9 have been investigated and optimum conditions have been selected.

Двостадійний спосіб ініційованої коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9

The initiated suspension cooligomeryzation process of C9 fraction residual has been investigated. The main laws if this process have been determined. The technology of two-stage cooligomeryzation process of C9 fraction unsaturated hydrocarbons  has been suggested. 
Досліджено процес ініційованої коолігомеризації непрореагованих залишків фракції С9  суспензійного процесу. Встановлено основні закономірності процесу, запропоновано технологію двостадійного процесу коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

Активований палигорськіт та активована бентонітова глина як каталізатори процесу отримання коолігомерів із побічних продуктів етиленових виробництв

Досліджено отримання коолігомерів із фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності алюмосилікатних каталізаторів кислотного типу: активованого палигорськіту та активованої бентонітової глини. Вивчено залежність виходу та властивостей коолігомеру від умов процесу. Досліджено властивості каталізаторів. Проаналізовано зв'язок між властивостями каталізаторів та результатами, отриманими в їх присутності. Здійснено порівняльний аналіз каталізаторів