legality

Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права

У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування публічної влади, її органів і службовців, а також форм і методів діяльності на принципах правової держави.

Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування

Принципи  адвокатури  мають  незаперечне  значення  для  характеристики  фун-кціональних  та  організаційних  основ  адвокатури,  адже  вони  виступають  основопо-ложними  засадами,  що  визначають  сутність  адвокатури  та  адвокатської  діяльності. 
Принципи  адвокатури  дають  змогу  дослідити  функціональні  та  організаційні  основи
адвокатури  через  закріплену  у  законодавстві  систему  ідей,  кожна  з  яких  відображає
якесь  окремо  визначене  начало,  а  у  сукупності  характеризує  увесь інститут  адвокатури. 

Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади

З’ясовано зміст і сутність принципу законності у діяльності органів публічного управління, який за умови утвердження конституційної демократії за роки після проголошення незалежності України крок за кроком набуває свого реального змісту, однак сучасні реалії вимагають усвідомлення теоретико-методологічних основ його забезпечення.
 

Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби України

Проаналізовано поняття та види судового контролю за законністю адмі-ністративної діяльності органів ДФС України. Визначено об’єкти та процесуальні форми реалізації попереднього та наступного судового контролю за законністю адміністративної діяльності органів ДФС України.

Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості

Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити.

Concept law and discipline in the executive authorities

The authors elucidate the meaning and essence of the law and discipline of the executiveauthorities, due to the need for the rule of law, which requires constant improvement of theentire system and, above all, the executive authorities, as the alpha and omega of their activities should be a high level of compliance with the law and discipline

The genesis of the understanding of law as a fundamental principle of activity of bodies of public administration

The article investigates the fundamental principle of government – law, which provides strict and mandatory compliance with laws and regulations by all entities – public authorities, public organizations, officials and citizens, and covers all aspects of life

Support judicial discretion

In terms of competitiveness of the domestic proceedings and the ambiguous approach of the theory of the judicial process and the legislator to judge procedural manifestations of activity in court cases urgent problem of the judge's discretion in the preparation for the trial, in a case in court, the reopening of the case in view of new or newly discovered facts.

Problems of taking of function of guard of law and order are to the functions of the state

The article is devoted a decision the problems of taking of function of law and order to
the functions of the state, as domestic legal science so far did not offer the unique going near
determination and exposure of essence parameters of law and order

Separate aspects of research of genesis of lawenforcement function of the state

The article is devoted the necessity of theoretical research of separate aspects of origin and becoming of law-enforcement function of the state, as research workers put this function of guard of law and order, providing of the mode of legality and warning of crimes, at the first place on the modern stage of re-erecting of the legal state in Ukraine.