магнітна модель

Розробка 3D магнітної моделі земної кори Східно – Європейського кратону з врахуванням сферичності землі

Розроблено 3D магнітну модель земної кори східно – європейської платформи з врахуванням сферичності Землі.

3D магніна модель Корсунь–Новомиргородского плутона та його геологічна інтерпретація

Побудовано тривимірну модель верхньої та середньої кори Корсунь–Новомиргородського плутону з використанням карт аномального магнітного поля масштабу 1:200 000, даних гравітаційного моделювання і ГСЗ. Головна особливість магнітної неоднорідності плутону–наявність джерел з оберненою намагніченістю порід, характерної для габро-анортозитового комплексу. Виявлено асиметрію у розподілі магнітних утворень плутону та глибинної будови кори відносно трансрегіональної зони розсуву Херсон–Смоленськ.

Курська магнітна аномалія: аналіз та інтерпретація аномального магнітного поля за даними наземних та супутникових зйомок

Узагальнено наземні картографічні матеріали щодо геомагнітного поля району Курської магнітної аномалії. Проаналізовано характер аномального магнітного поля (ΔТ)а на денній поверхні та висоті 5 км. Окремі аномалії КМА мають на поверхні інтенсивність від -6000 нТл до 15 000 нТл, на висоті 5 км аномалії змінюються в межах -1500÷7500 нТл.

Магнітні моделі земної кори вздовж профілів ГСЗ 25, ГСЗ 28 та ГСЗ 29 (у зв’язку з дослідженням перехідної зони від Східно-Європейської платформи до Чорноморської мегазападини)

Показано, що в межах перехідної зони від Східно-Європейської платформи до Чорноморської мегазападини більш магнітна кора приурочена до рифтогенних та крайових прогинів, а слабомагнітна і немагнітна – до мезозойської та палеозойської сутур.