масовіддача

Кислотний гідроліз та осадження етанолу для екстракції глюкоманнану з клубнів amorphophallus oncophyllus

Досліджено екстракцію глюкоманнану з муки сирих клубнів кислотним гідролізом та осадженням етанолу. Досліджено вплив концентрації кислоти, температури та часу й розроблена кінетична модель процесу та її параметри оцінені на основі експериментальних даних. Отримані нові дані щодо виходу та чистоти глюкоманнану за різних умов.

Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур

This paper is devoted to the method of extraction unit calculation of periodical action for direct flow and return flow of extraction processes based on an analysis of the kinetics of extraction of components of the porous structures of minerals and seeds plant material under a constant driving force. Запропонована методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів безперервної дії на основі аналізу кінетики екстрагування цільових компонентів з пористих структур мінеральної сировини та насіння рослинної сировини в умовах постійної рушійної сили. 

Моделювання процесів каталітичної конверсії вуглеводнів

Створено новий експериментально-розрахунковий метод розрахунку каталітичних перетворювачів для очищення забруднених вуглеводнями газів на основі розкритого уявлення про механізм перебігу гетерогенно-каталітичного процесу, стадії якого описані математичними моделями.

Розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини

Представлено результати розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну при вилучені цільових компонентів із рослинної сировини, а також математичних моделей для визначення мінімального часу досягнення рівноважного стану системи та поточної концентрації розчинної речовини, — для їх застосування при оптимізації роботи твердофазової екстракційної апаратури.

Масообмін процесу капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження

Наведено експериментально-аналітичні дослідження процесу масообміну під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження. Визначено коефіцієнти масовіддачі під час капсулювання у залежності від швидкості повітря для різних дисперсних матеріалів.