міцність

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми

Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення мо- дельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50...0,55 % за вмісту ванадію 0,08...0,12 % і азоту 0,008...0,015 %.

Взаємопов'язані процеси локального під-силення електричного поля в твердих діелектриках, які прискорюють їх дегра-дацію

Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.

Технологічні особливості отримання пористих матеріалів на основі уламків скла та природної сировини

Розроблено шихтові склади силікатних мас системи скло – глина – цеоліт –
органічна водорозчинна добавка. Проведено випал зразків за швидкісним режимом за
температури 850–1000 °С з витримкою за максимальної температури 20, 25, 30 хв.
Досліджено вплив вмісту органічної добавки на міцнісні показники сформованих
гранул та її роль на процес поризування. Досліджено вплив часу витримки за
температури 1000 °С на формування пористої структури досліджуваних зразків.