міграція

МІГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АНАЛІТИЧНІ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ

Необхідність вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів вимагає пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент призваний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу.  Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку,  запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків.

Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні

Подано адміністративно-правову характеристику внутрішньої міграції у контексті
зовнішньої та незаконної міграції. Розглянуто адміністративно-правове регулювання та
особливості міграційних процесів в Україні крізь призму теоретичного аналізу
складових міграційних процесів. Проаналізовано питання реалізації окремих положень
Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів щодо
суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на стан внутрішньої міграції.
Досліджено міграційний рух населення у державі.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Labour Market of Ukraine in the Conditions of Intensification of Migration Population Processes

The article identifies that the labour market is a complex integrated system with a large number of economic entities, including intermediaries or immigrants, as well as socio-economic processes, ambiguous determinants, large amounts of information and ever-increasing links between market contractors. The impact of population migration on the labour market in Ukraine is analysed, as well as the socio-economic factors on which the level of balancing of the labour market depends, with the adjustment of labour supply to the volume of emigration of the population are outlined.

Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи

У статті розкрито суть конспірологічної концепції світового джихаду як інструменту ісламізації Європи та досліджено її вплив на громадську думку в західноєвропейських країнах.

Вимушена міграція як наслідок порушених прав

Стаття  присвячена  розкриттю  питання  порушених  прав,  що  змушує  до  міграції,  – 
порушення  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  навколишнє  природне  середовище, 
належні,  безпечні  і  здорові  умови  праці,  проживання,  навчання,  свободи  політичних
переконань,  рівності  за  національною  ознакою,  розмежування  понять  вимушено
переселені  особи  та  вимушені  мігранти.  Обґрунтовано  визнання  першоосновою  для
причини вимушеної міграції, порушення прав людини та громадянина. 

Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР

Досліджено  історичні  аспекти  міграційних  процесів  в  Україну,  зокрема
особливості  соціального  й  політико-правового  статусу  мігрантів  на  прикладі
«російської» міграції  періоду  імперських  Росії  та  СРР.  Доведено,  що  росіяни  в  Україні
як  етнос  склався  в  результаті  міграційних  процесів.  Простежено  тенденції  зростання
чисельності,  напрями  розселення,  а  також  особливості  соціально-правового  статусу
українських  росіян.  З’ясовано  місце  російського  населення  в  етнічній  структурі

Міграційний чинник на головних етапах містобудування

У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.

Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи

Метою дослідження є аналіз структури, ефективності та суспільно-політичного значення інструментів обмеження перетину кордонів у контексті Європейської міграційної кризи.

Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.