мова

Типові мовні помилки на українських каналах телебачення

Подивіться сьогоднішні телевізійні канали, путівник та деякі програми українського телебачення. Визначте будь-які приклади сегментації програмування, з якими ви стикаєтесь. Пов’яжіть поняття вертикального та горизонтального програмування та сегментації із щоденними процедурами людей та подумайте, як це інформує та впливає на вибір програми, який вони роблять.

Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанту газети «День»)

Актуальність дослідження інноваційної лексики на сторінках інтернет-видань сьогодні зумовлена великою кількістю і частотою її вживання. З одного боку — це позитивне явище, що демонструє інтеграцію в європейське суспільство. З іншого — надмірне використання неологізмів у текстах мас-медіа, без належного пояснення їх значення, призводить до нерозуміння змісту матеріалу. Адже не кожен читач розуміє значення використаного в тексті неологізму.

Мислення і мова. Навколо думок Казимира Твардовського

Стаття Казимира Твардовського „Про ясний і неясний філософський стиль” вважається одним з маніфестів Львівсько-Варшавської школи: ясність вираження думок була одним із методологічних чинників цієї школи. З огляду на деякі фрагменти цієї статті Казимира Твардовського часто вважають філософом, який доводив, що людина може мислити лише словами. У даній же статті погляди Казимира Твардовського на співвідношення мислення та мовлення розглядаються через призму менш відомих творів польського філософа та з використанням деяких теоретичних розрізнень.

Філософсько-лінгвістичні аспекти інтернет-комунікації

Розглянуто сучасний стан імовніособливостіінтернет-комунікації. Встановлено, що в новому комунікаційному середовищіпредставлено не тільки традиційну комунікація, але сформовано принципово новіформи. Звідси з’являються такіпоняття як “метамова”, “новомовлення”. Формується new style (стиль інтернет-спілкування), для якого характерні: а) письмова вимова; 2) гіперінтертекстуальність; 3) зафіксована розмовність; 4) спонтанність. Новіформи комунікаціїнабувають популярностіта чітко виокремлюють зручні параметри для спілкування.

Вельський націоналізм

У статті розглядається культура, світогляду валійців - одного із народів, які проживають на території Великої Британії. Метою статті є аналіз валійського націоналізму та виявлення його особливостей і який дозволим їм, попри тиск англійців, зберегти власну культуру, мову та окремішність від англійців.