музейний предмет

Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності “музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”

Проаналізовано предмет діяльності спеціальностей «музейна справа» та «охорона пам’яток історії та культури». Виявлено спільні та відмінні компоненти предметів діяльності цих галузей. Обґрунтовано два синонімійні варіанти формулювання узагальненого предмета діяльності для спеціальності «музейна справа та охорона пам’яток історії та культури».

Експозиційна робота у діяльності музею

Проаналізовано суть і особливості експозиційної роботи як важливого напряму діяльності музею, концептуальні засади музейної експозиції та її роль для вивчення і збереження історико-культурної спадщини та висвітлення поступального розвитку людства.