Н. Я. Монька

Синтез s-естерів 4-{[(метоксикарбоніл)- аміно]метил}бензентіосульфокислоти та віртуальний скринінг їх біологічної активності з використанням інтернет-сервісу pass

З метою пошуку нових перспективних біологічно активних субстанцій синтезо-
вано естери 4-{[(метоксикарбоніл)-аміно]метил}бензентіосульфокислоти. Розроблено
препаративну методику хлорсульфування метилового естеру бензилкарбамінової
кислоти і вперше виділено та ідентифіковано 4-{[(метоксикарбоніл)аміно]метил}-
бензенсульфохлорид. Вперше одержано натрій 4-{[(метокси-карбоніл)аміно]метил}бен-
зентіосульфонат та проведено його алкілування диметилсульфатом, етил- та
алілбромідами. На основі даних віртуального фармакологічного скринінгу (PASS)