надійність

Апроксимація достовірності інформаційних об’єктів онтології предметної області на основі поліноміальних сплайнів

Запропоновано метод апроксимації коефіцієнта достовірності інформаційних об’єктів онтологій предметної області на основі поліноміальних сплайнів. Розроблений метод дає змогу видаляти зайві об’єкти онтології, межа достовірності яких нижча від певного наперед заданого порогу.